Serveis

Des del primer moment que es contracten els nostres serveis, Transportes Quiñonero assumeix el compromís de transportar les seves mercaderies complint les condicions pactades.

Li oferim una sèrie de serveis diversos entre els quals la seva empresa pot trobar:

EXPRESS LOCAL I COMARCAL
filete_contactoexpress_localcomarcal
 • Servei d’entrega immediata o sobre hora convinguda a qualsevol punt de   Barcelona capital, província i tota Catalunya.
 • Disponible per furgonetes, camions i tràilers.
 • Facilitem vehicles directes per un màxim control en temps de recollida i lliurament.

EXPRESS NACIONAL
filete_contactoexpress_nacional
 • Servei de lliurament immediat o a hora convinguda a qualsevol punt del país.
 • Disponible per furgonetes, camions i tràilers.
 • Facilitem vehicles directes per un màxim control en els temps de recollida  i entrega.

EXPRESS INTERNACIONAL – MINI TIR
filete_contactoexpress_internacional
 • Servei de lliurament immediat o a hora convinguda a qualsevol punt del continent europeu.
 • Disponible per furgonetes, camions i tràilers.
 • Facilitem vehicles directes per un màxim control en els temps de recollida  i entrega.
 •  Opcional: per reduir els temps de trànsit en camions amb tacògraf, oferim la possibilitat de dos conductors per relleus.

CÀRREGUES COMPLETES
filete_contactocargas_completas
 • Servei porta a porta de recollida i entrega en exclusiva per un client.
 • Disponible per tràilers i gran volum.
 • Facilitem vehicles directes per un màxim control en els temps de recollida  i entrega.

MITGES CÀRREGUES
filete_contactomedias_cargas
 • Servei porta a porta de recollida i entrega, reservant l’espai compartit d’un mateix vehicle de ruta.
 • Disponible per tràilers i gran volum.
 • Avantatges: distribuir els costos del transport repercutint-los a la mercaderia en trànsit.

GRUES Y TRANSPORTS ESPECIALS
filete_contactogruas
 • Realitzem transports especials per les mercaderies que excedeixin en pes  o mides les dimensions legalment permeses.
 • Realitzem moviment de maquinaria dintre de les fàbriques i desplaçaments  amb entrada o sortida per finestres, escales, muntacàrregues, portes de difícil accés, rampes…
 • Disposem d’una secció de la plantilla especialitzada exclusivament en transports especials.
 • Gestionem tots els tràmits necessaris, tals com: permisos al l’organisme  competent, col•locació de balises de seguretat…

ESPECIALITZATS EN A.D.R. I MERCADERIES PERIBLES
filete_contactoespecializados_adr
 • Disposem d’una flota totalment equipada per al transport i manipulació de:
  – Mercaderies perilloses (ADR)
  ( amb tots els permisos necessaris en regla )
  – Mercaderies peribles
  ( gràcies a vehicles congeladors frigorífics – isoterms )

LOGÍSTICA I TRANSPORT DE ROBA PENJADA
filete_contactologistica_ropacolgada
 • Realitzem transport de roba penjada per tot el territori nacional i internacional.
 • Per això disposem tant de magatzems específics per la seva logística, com de vehicles adaptats amb barres.

MUDANCES I TRASLLATS DE MAGATZEM
filete_contactomudanzas_traslados
 • N Ens ocupem de muntatge/desmuntatge i la protecció del mobiliari per el seu trasllat, embalem en caixes els petits estris i disposem la seva mercaderia en el vehicle, minimitzant possibles moviments de la càrrega.
 • Realitzem moviments de maquinaria dintre de les fàbriques i desplaçaments amb entrada o sortida per finestres, escales, muntacàrregues, portes de difícil accés, rampes…
 • Emmagatzematge de mobles per dies, setmanes o mesos.

MOSSOS FIXES O PER HORES
filete_contactomozos_fijos
 • Davant de qualsevol necessitat es pot sol•licitar per feines puntuals o per substitució, l’ús de mossos.
 • Per cobrir de forma puntual un lloc de treball oferim personal seleccionat sense especialitzar que cobrirà les seves necessitats.

MAGATZEMS DE DIPÒSIT
filete_contactoalmacenes_deposito
 • Disposem de naus localitzades en punts estratègics, i adequades per els serveis de dipòsit de mercaderies, manipulació i picking.